ALKO KLIMA DOO je preduzeće specijalizovano za klimatizacione sisteme. Svojim klijentima nudimo prodaju opreme za klimatizaciju uz stručno savetovanje, održavanje i servisiranje klimatizacionih sistema.

Od samog početka održavamo korektan i poslovan odnos sa strankama, prilagođavajući se njihovim željama i potrebama i vodeći računa o dostupnosti i brzom odzivu. Ovakav način poslovanja, uz kvalitetnu opremu i usku specijalizaciju, najveća su snaga preduzeća.

ALKO KLIMA DOO je osnovana 2008.godine sa idejom da se na adekvatan i savremen način odgovori na rastuću potrebu tržišta za kvalitetnim rešenjima u oblasti klimatizacionih sistema.

Prodajemo opremu za klimatizaciju renomiranih evropskih proizvođača i vršimo njihovo zastupanje.

Investitorima i projektantima pružamo stručnu pomoć pri projektovanju i izboru optimalnih rešenja prema raspoloživim investicionim sredstvima i zadatim vremenskim okvirima projekta.

Preduzećima, preduzetnicima i ostalim izvođačima radova na klimatizacionim sistemima nudimo podršku u opremi i stručnu pomoć, koja omogućava brzo, efikasno i pouzdano izvođenje radova.

Krajnjim korisnicima naše opreme vršimo puštanje uređaja u rad, obučavanje osoblja koje će rukovati i održavati opremu, kao i efikasno servisiranje u garantnom i vangarantnom roku sa mogućnošću sklapanja ugovora za održavanje i servisiranje.

ALKO KLIMA DOO zastupa za Srbiju i Crnu Goru sledeće brendove: ONEAIR, PROVENT, HYDRONIC, Airwell, HITECSA, ATC i Wesper.

Copyright 2017 © ALKO KLIMA DOO